Regulamin

.

 

.

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO
DO OPTYMALIZACJI I ZAMÓWIEŃ
eRozrys MARGO WIELUŃ


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP


1.1.     System internetowy eRozrys MARGO WIELUŃ, który działa pod adresem http://erozrys.margo-wielun.pl/pl/profile/login, prowadzony jest przez firmę PPHU MARGO     Marek Guzowski ,98-300 Wieluń,ul.Żołnierzy Niezłomnych 28  NIP 8321168397
1.2.    Administratorem danych osobowych jest PPHU MARGO Marek Guzowski,98-300 Wieluń ul.Żołnierzy Niezłomnych28,NIP 8321168397
1.3.    Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys MARGO WIELUŃ


2.    ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU


2.1.    System internetowy eRozrys  MARGO WIELUŃ , służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.    Dokonywanie zakupów w systemie internetowym  zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalności gospodarcze w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys MARGO WIELUŃ i przesłanie zamówienia.
2.3.    Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.
2.4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj. wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (ABS, PCV) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. MARGO WIELUŃ  nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.
2.5.    Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys MARGO WIELUŃ służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę i okleinowania płyt meblowych w firmie MARGO WIELUŃ.
2.6.    Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ .
2.7.    W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys MARGO WIELUŃ, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
2.8.    Przyjęcie przez system internetowy eRozrys MARGO WIELUŃ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy MARGO WIELUŃ .
2.9.    Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
2.10.    Składając i akceptując zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.
2.11.    System internetowy eRozrys MARGO WIELUŃ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.12.    Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys MARGO WIELUŃ  możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany w czasie do 10 minut od przesłania zamówienia do optymalizacji. Firma MARGO WIELUŃ zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji.
2.13.    Firma MARGO WIELUŃ zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
2.14.    Zamówienia w systemie internetowym eRozrys MARGO WIELUŃ  są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ  obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.15.    MARGO WIELUŃ  do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.16.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


3.    WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW


3.1.    Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:
•    Gotówką w  Dziale Obsługi Klienta w siedzibie firmy MARGO WIELUŃ.
•    Przelewem – jeśli taka forma została uzgodniona indywidualnie pomiędzy klientem a MARGO WIELUŃ.
3.2.    Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zapłacie.
3.3.    Klient ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:
•    odbiór osobisty w siedzibie firmy MARGO WIELUŃ ;
•    dostawa za pośrednictwem transportu MARGO WIELUŃ ( koszt transportu należy ustalić z Działem Obsługi Klienta).
3.4.    MARGO WIELUŃ  starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie od 3 do 7 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
3.5.    W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma obowiązek do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika MARGO WIELUŃ .
3.6.    Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.
3.7.    Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
3.8.    W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys MARGO WIELUŃ  Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji  o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ  każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.


4.    REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w MARGO WIELUŃ . Klient powinien zgłosić niezwłocznie reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru.
4.2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres firmy MARGO WIELUŃ  widniejący na paragonie lub fakturze.
4.3.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez MARGO WIELUŃ reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.
4.5.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6.    Produkt wycofany z produkcji, wyprzedażowy, promocyjny, przeceniony nie podlega reklamacji po wykonaniu usługi.5.    OCHRONA DANYCH


5.1.    Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę PPUHU MARGO Marek Guzowski ,98-300 Wieluń,ul.Żołnierzy Niezłomnych 28 , NIP 8321168397 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
5.2.    Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5.3.    Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
5.4.    Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ .
5.5.    Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1.    PPHU MARGO Marek Guzowski,98-300 Wieluń ,ul.Żołnierzy Niezłomnych 28 , NIP 8321168397 zastrzega sobie prawo do:
•    wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ,
•    wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys MARGO WIELUŃ ,
•    przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
•    MARGO WIELUŃ  zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.
•    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
•    umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i  w języku polskim.